Projekt 14 - Ramersdorf Projekt 15 + 16 - Nymphenburg 1+ 2 Projekt 17 - Penthouse Schwabing
Projekt 18 - Steiermark Projekt 19 - Praxis Schwabing Projekt 20 - EFM München